En aquesta pàgina podreu trobar tot un seguit de recuros, documents, materials, relacionats amb els Plans Educatius d'Entorn. Volen ser una eina per facilitar el treball i l'aprenentatge en Xarxa.


1.TREBALL I APRENENTATGE EN XARXA

Volen proporcionar elements teòrics al voltant del Treball i Aprenentatge en Xarxa com a estratègies clau per a l'èxit dels Plan Educatius d'Entorn.
Els objectius prioritaris són:
external image fle.gif Proporcionar elements pràctics que facilitin el desenvolupament del Treball en xarxa dins els Plans Educatius d'Entorn. external image fle.gif Generar espais de Treball i debat compartit al voltant del Treball i de l'Aprenentatge en Xarxaexternal image fle.gif Generar conjuntament propostes d'actuació des del Treball i des de l'Aprenentatge en Xarxa en relació amb els Plans Educatius d'Entorn, promovent actuacions intercentres vinculades a l'entorn.
Aquests són un recull de documentos teòrics intéressants per poder entendre el què és el Treball en Xarxa. Aquests materials s'han proporcionat als assistents als seminaris de Treball i aprenentatge en xarxa que s'han fet pel territori

Sónun conjunt de Reflexions del Grup de Treball i Educació Comunitat coordinat pel Joan Sobirats.
És un document elaborat dins del Programa Temps de Barri, temps Educatiu compartit que impulsen conjuntament la Regidoria del Temps Compartit, de l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill amb la col · laboració dels districtes de la ciutat.
2. APRENENTATGE SERVEI (APS)

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

La relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'accióAquest llibre neix des del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei i pretèn ser un espai actiu en la recerca de pr`ctiques estimulants en el camp de l'APS.
DOCUMENTS GENERALS DE FUNCIONAMENT i ORGANITZACIÓ dels PEE

Què és un PEE? Document de difusió del PEE de Rubí adreçat al professorat, a les familíes, ...

Document de difusió del PEE de Sant Cugat.

Document de difusió dels PEE

  • PROTOCOLS i ORIENTACIONS. Organització I Funcionament de les activitats dels PEE

Orientacions d'organització i funcionament dels TEA

Orientacions d'organització i funcionament dels Tallers de Famílies

Orientacions d'organització i funcionament de les activitats artísitques

Orientacions d'organització i funcionament adreçades al monitors/es dels TEA

Model orientatiu de valoració final del funcionament dels TEA per part dels moniotrs/es
Model orientatiu de valoració final del funcionament dels TEA per part dels centres
Model orientatiu d'informe final de l'alumnat dels TEA adreçat a les famílies

Empreses DE Lleure I COL · Entidades LABORADORES EN ELS DIFERENTES PEE DEL VALLÈS OCC.

SERVEIS D'Esplai És una Associació sense afany de lucre orientada a atendre les demandes de les familias i de la Comunitat Educativa i del Lleure d'infants i joves. Ofereix Casals d'Estiu, menjadors escolars ,Suport Escolar per a la Integració, Colònies i Activitats Extraescolars, ...

TRAÇ Imparteix cursos de formació per a educadors del lleure, per a agents educatius de PEE. Formació a mida.

ENTORN
És una cooperativa mixta, d’iniciativa social i sense afany de lucre, amb experiència en el desenvolupament i gestió de projectes educatius i d’intervenció comunitària.

L'INTERRUPTOR

CREU ROJA DE SANT CUGAT

PROGESS assessora, dissenya i presta serveis en els àmbits relatius a la infància i la joventut en risc social, gent gran, minories ètniques, disminucions, persones en situació d'exclusió social, persones immigrades, acció social comunitaria i familiar i gestió cultural en centres i en territoris.