En aquesta pàgina hi trobareu recursos i materials de tecnologia que es fan servir a diferents centres. El recull pot ser d'utilitat i ampliat per tothom.


El grup de treball d'aules d'acollida del Garraf ha penjat al seu wiki programari que utilitzen per l'area de tecnologia i recursos del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de Benidorm, extensió d'Ondara, (Comunitat Valenciana). per l'alumnat nouvingut.

Material d'un assessorament puntual a un MAIN sobre com treballar a l''aula taller amb alumnat nouvingut.


Miniunitat didàctica (MUD) interactiva sobre les eines i les màquines-eina de l'aula de tecnologia (lèxic i característiques). Conté una activitat que proposa completar una caixa d'eines (Avalua't) i un qüestionari amb preguntes de selecció de la resposta correcta (Practica). Inclou un glossari.