En aquesta pàgina hi trobareu recursos i materials que es fan servir a diferents centres. El recull pot ser d'utilitat i ampliat per tothom.


El grup de treball d'aules d'acollida del garraf ha elaborat un wiki on pengen adaptacions de naturals per l'alumnat nouvingut i programari que utilitzen.

Adaptacions grup de treball d'aules d'acollida de Sabadell: treballen el cos humà.

Coneixement del Medi Natural, Social i CulturalMaterials elaborats per Núria Mingueza de la Villa i M.Nieves Gómez Blanco. durant el període de llicència retribuida curs 2008-09 per a l'alumnat nouvingut.

Web de M.Solduga recull força adreces i programes.

Bloc de la Mariona , clic d'un centre de Terrassa.

Bloc de N'Eduard CONNOLLY amb materia elaborat per ell mateix de C.Naturals i de Medi