Aquesta pàgina recull les adreces i recursos de l'àrea de matemàtiques que es fan servir a diferents centres i que poden ser d'utilitat perquè els conegui tothom.


Toomates

Activitats concretes que surten del programa general de toomates. Algunes d'elles són documents de word preparats per treballar com fitxes que es podem imprimir.
Numeració fins el vint
Adjectius numerals fins el vint
Nombres del vint al cent
Activitats fins el vint1
Activitats fins el vint2
Activitats fins el vint3
Nombres del vint al vint-i-nou
Ús del guionet
Centenes i milers
Generador automàtic de llistes d'escriptura de nombres
Generador automàtic de llistes de sumes i restes
Escribim números fins el 19

Activitats adreçades pels alumnes de Cicle Superior:

Geometria plana
Números Romans
Exercicis d'arrodinament i estimació
Divisions d'una xifra
Divisibilitat
Jugar amb els números ( enters,naturals, racionals...)
Geoclic
Circumferència i cossos geomètrics


Activitats i recursos matemàtics en general

Pla d'acollida matemàticaper a l'alumnat nouvingut d'ESO.

Totmates:Activitats adreçades a l'alumnat de secundària i batxillerat.Pàgina personal de Xavier Rabasa Arévalo. Conté multitud d'activitats i teoria en format pdf, classificats per nivells i per continguts.
**CREAMAT:** Centre de recursos per ensenyar i apendre matemàtiques.