En aquesta pàgina hi trobareu recursos i materials que es fan servir a diferents centres i que poden ser d'utilitat perquè els conegui tothom.


LLENGUA CATALANA

  • Mot a mot Eumo Editorial.Col·lecció de sis llibres per treballar l'alfabetització adreçat a alumnat de CS de E. Primària i E. Secundària. Il.lustracions i activitats adequades a joves.
  • Viu la poesia Viu al poesia E. Primària i E. Secundària
  • Treballar l'ortografia catalanaFitxes per treballar l'ortografia de la llengua catalana en el cicle superior d'E. Primària i/o 1r cicle d'E. Secundària.
  • Diccionari de definicions imaginativesDicionari il·lustrat de definicons imaginatives realitzat per una escola d'E. Primària. Diccionari a l'inrevés. Diccionari per jugar. E. Primària
  • Espai de llengua és una wiki de google site que recull adreces sobre les diferents habilitats i aspectes de llengua.
  • Centre de redacció és una web per millorar l'escriptura, els paràgrafs etc com generar idees etc ...
LLENGUA CASTELLANALLENGUA ANGLESA

  • Super pàgina que hi ha de tot per ensenyar l'anglès: www.agendaweb.org

  • Material for multicultural classe. Burlington Beginner's (n.1,2,3) . Edt. Burlington Books.
  • Blog del grup de treball dels mestres especialistes d'anglès de Ripollet. Hi ha diferents materials, organitzats per cicles, així com cançons i jocs.
Blog de mestres d'anglès