Recursos i adreces sobre aspectes generals per a l'alumnat nouvingut.


Dibujo1.PNG

Espai LIC Recurs del Departament d'Educació de la generalitat de Catalunya per donar resposta al repte que suposa atendre les necessitats educatives de l'alumnat nouvingut.

NO BADIS. La prevenció des de l'escola pretén treballar hàbits i actituds envers la prevenció dels perills que envolten la vida quotidiana.magda.PNGFUNDACIÓ FRANCESC BOFILL Propostes didàctiques i publicacions. Senderi, Educació en Valors és una xarxa d'organitzacions i institucions compromeses amb l’educació en valors, que té la voluntat de constituir un espai d’intercanvi i de reflexió conjunta, de difusió d’experiències de treball i de recursos al voltant de l’educació. Recull d'adreces variades elaborat per J.Vila i Magdalena Martí (Equip LIC del Vallès Occidental)