Aquí podreu trobar tota una sèrie de pàgines d'interés diferenciades per àrees curriculars per poder treballar amb els alumnes. Estan pensades bàsicament pels alumnes que assisteixen a l'Aula d'Acollida i pels que fan reforç al centre.

  1. A. Index
  2. B.Recursos General
  3. C. Recursos Llengües
  4. D.Recursos Matemàtiques
  5. E.Recursos C.Socials
  6. F.Recursos C.Naturals
  7. G.Recursos Tecnologia
  8. H.Recursos Jocs
  9. I.Recursos Aula d'acollida
  10. J.Recursos PEE


Tutorial Wiki

Wiki tutorial en castellàPower explicatiu en català del funcionament.